Ouderschapskennis
 Ouderschapskennis
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!


[ advertenties ]

Agenda

Samenwerking bevorderen tussen ouders en pleegouders

Datum:29 januari, 2019
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/20/75/1265/samenwerking-bevorderen-tussen-ouders-en-pleegouders
Beschrijving:Wanneer een kind voor langere tijd uit huis wordt geplaatst, verandert de rol van de ouders.
Derden, met name pleegouders/gezinshuisouders nemen de opvoeding van het kind over. Vaak levert dat weerstand en samenwerkingsproblemen op met de betrokken ouders.
Wanneer de veranderende rol van ouders niet goed wordt begeleid, bestaat er een reëel gevaar dat de plaatsing van het kind onder druk komt te staan. Het is belangrijk dat overplaatsing van een kind wordt voorkomen omdat uit veelvuldig onderzoek is komen vast te staan dat overplaatsingen/uitval is substantiële zin bijdragen aan verergering van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij de betrokken jeugdigen.

In deze eendaagse cursus krijgen de cursisten in het ochtendgedeelte uitleg over de achtergrond en de werkwijze van ouderbegeleiding bij roldifferentiatie. Aan de hand van een casus en enkele oefeningen worden drie doelstellingen van deze methodiek verduidelijkt:

1. Ouders ondersteunen bij het verlies van opvoederschap
2. Ouders ondersteunen in de rol van niet-opvoedend ouderschap
3. Ouders ondersteunen in de samenwerking met pleegouders

In het middagdeel ligt het accent op het oefenen met praktische vaardigheden: meerzijdig partijdig handelen, het voorzitten van een zorgteam, verbindende vragen stellen, circulaire vraagstelling etc. Cursisten hebben daarbij de mogelijkheid om eigen ervaringen en eigen casuïstiek in te brengen.