Ouderschapskennis
 Ouderschapskennis
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!


[ advertenties ]
In maart 2017 vinden zowel de basismodule als de verdiepingsmodule weer plaats! U kunt separaat voor de basismodule intekenen. In combinatie met de verdiepingsmodule vormt het een leerganggeheel. José Koster is een topdocent en trainer op dit terrein met hoge cursistenevaluaties.

Opvoedproblemen nader verklaard

Interview met Alice van der Pas over haar boek.
(Met dank aan Lezen.tv)


Doorlopend biedt Logavak i.s.m. het tijdschrift Ouderschapskennis een leergang, bestaande uit een basismodule en verdiepende cursussen rond het onderwerp ouderschap.
Hoezo denken ouders niet na?Denken ouders echt na als ze meteen om ritalin vragen bij de kinderarts? Als ze hun ex blijven bevechten? Of kúnnen sommige ouders niet denken? Vanwege een stoornis bijvoorbeeld? Of tienermoeders?
Naar een psychologie van ouderschapIn februari verschijnt alweer de 8e druk van het boek 'Naar een psychologie van ouderschap' van Alice van der Pas. Aangezien de wetenschap weinig aandacht heeft gehad voor ouderschap brengt Alice van der Pas dit onderontwikkelde gebied van psychologie in kaart. Ze ontdoet ouderschap van de ideologische spinnenwebben en wollige mythologie. Het boek heeft alles in zich om een klassieker te worden!
Abonnees van Ouderschapskennis hebben de beschikking over alle artikelen van eerder verschenen edities van het tijdschrift Ouderbegeleiding en het huidige tijdschrift Ouderschapskennis!
Een dezer dagen ligt ie in de bus: een derde editie Ouderschapskennis. Het is wel een bijzondere editie van 200 pagina's waarin een complete tekst als basisboek professioneel werken met ouders wordt gepresenteerd. Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw tekenden voor de inhoud.
Ouders in beeld (redactioneel 19/2)Toen ik begon als ouderbegeleider kreeg ik drie gezinnen toegewezen met de woorden ‘we denken dat deze mensen wel goed bij jou passen’. Een gereformeerd gezin met negen kinderen, een tuindersgezin met een jongetje dat overal aan likte en een net gescheiden co-ouder met autisme. Welk beeld hadden ze van mij dat deze drie gezinnen bij mij pasten?
Uitgangspunt is dat het pedagogische advies meer over de ouder gaat dan over het kind. De hulpverlener helpt de ouder inzicht te krijgen in de eigen specifieke opvoedingssituatie. Indien nodig komt de hulpverlener met algemene pedagogische deskundigheid waarmee dat inzicht wordt vergroot. Doel is dat de ouder zelf, op basis van eigen ervaringen, met handelingsmogelijkheden komt, die voor zijn/haar situatie geëigend zijn.
Het aantal echtscheidingen in ons land neemt nog steeds toe en bijna alle hulpverleners krijgen in hun werk dan ook met echtscheidingsperikelen te maken. Op het ogenblik strandt ruim 40 procent van de huwelijken (in 1980 was dat 24 procent) en zeker waar er kinderen in het geding zijn, nemen de conflicten tussen de voormalige partners toe. De percentages zijn verontrustend, zo lezen we in de bijdrage van Lianne van Lith en Jocelyn Weimar. In hun artikel analyseren zij het conflictverloop met als oogmerk: wat helpt 'scheidende' ouders in hun rol als 'blijvende' ouders?

Begeleiding van ouders bij een langdurige (pleeggezin)plaatsing

Wanneer een kind voor langere tijd uit huis wordt geplaatst, verandert de rol van de ouders. Derden, met name pleegouders/gezinshuisouders nemen de opvoeding van het kind over. Vaak levert dat weerstand en samenwerkingsproblemen op met de betrokken ouders. Wanneer de veranderende rol van ouders niet goed wordt begeleid, bestaat er een reëel gevaar dat de plaatsing van het kind onder druk komt te staan. Het is belangrijk dat overplaatsing van een kind wordt voorkomen omdat uit veelvuldig onderzoek is komen vast te staan dat overplaatsingen/uitval is substantiële zin bijdragen aan verergering van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij de betrokken jeugdigen.In deze eendaagse cursus krijgen de cursisten in het ochtendgedeelte uitleg over de achtergrond en de werkwijze van ouderbegeleiding bij roldifferentiatie Aan de hand van een casus en enkele oefeningen worden 3 doelstellingen van deze methodiek

  1. Ouders ondersteunen bij het verlies van opvoederschap
  2. Ouders ondersteunen in de rol van niet-opvoedend ouderschap
  3. Ouders ondersteunen in de samenwerking met pleegouders

In het middagdeel ligt het accent op het oefenen met praktische vaardigheden: meerzijdig partijdig handelen, het voorzitten van een zorgteam, verbindende vragen stellen, circulaire vraagstelling etc. Cursisten hebben daarbij de mogelijkheid om eigen ervaringen en eigen casuïstiek in te brengen.
 
Meer informatie: Via Logavak