Voor ouderbegeleiders & opvoedondersteuners

'Zonder vriendschap heeft het leven geen waarde'

“De aandacht voor vriendschappen is in de loop van de 70'er jaren van de vorige eeuw langzaam toegenomen. Steeds meer werd ingezien dat relaties met leeftijdgenoten en in het bijzonder vriendschappen van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Vooral de laatste jaren is daarover veel kennis verzameld. Dat is rijkelijk laat als we bedenken dat eeuwen geleden al over de betekenis van vriendschap werd gefilosofeerd door grote denkers en wetenschappers als Aristoteles en Cicero”, schrijft Jan Dirk van der Ploeg in Waarom Vriendschappen belangrijk zijn. Van der Ploeg is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. 


'Zonder vriendschap heeft het leven geen waarde'


Hij vervolgt: “Zij oordeelden destijds dat zonder vriendschap het leven geen waarde heeft. Vooral de Griekse filosoof Aristoteles heeft veel bijgedragen aan de discussie over de waarde van vriendschappen. Niet toevallig komt in filosofie het Griekse woord ‘philia’ voor, dat verwijst naar vriendschap als een vorm van liefde.”

Over het boek Waarom vriendschappen belangrijk zijn
Met dit boek probeert Van der Ploeg antwoord te geven op verschillende vragen over vriendschap, zoals:

  • Verschillen de vriendschappen van meisjes van die van jongens?
  • Zijn alle jongeren even vaardig in het vinden van vrienden en sluiten van vriendschappen? En zo nee, welke jongeren zijn dat?
  • Wat zijn hun hindernissen op de weg die naar vriendschap leidt?
  • Kunnen vriendschappen je ook helpen als je in de put zit of met suïcidale gedachten rondloopt?

Ook staat hij stil bij welke rol autisme, ADHD of een leerbeperking spelen in een vriendschap.

Doordat Van der Ploeg inzoomt op alle aspecten van een ‘jongerenvriendschap’ is Waarom vriendschappen belangrijk zijn uitermate interessant voor wie werkt in onder andere het onderwijs en in de jeugdzorg.

Lees meer & bestel Waarom vriendschappen zo belangrijk zijn

Bekijk inkijkexemplaar 

Meer boeken van Van der Ploeg