Voor ouderbegeleiders & opvoedondersteuners

Vrij!

Ik ben zelfstandig en vrij gevestigd psychotherapeut. Dat wil zeggen dat ik niet al het 'gedoe' heb zoals wanneer je in een instelling werkt. Prachtig hoeveel vrijheid dit me geeft. Ik deel mijn tijd helemaal zelf in! Ik bepaal wanneer ik ouders spreek. Ik bepaal hoe mijn verslaglegging eruit ziet. Ik bepaal wat de kleur van mijn kamer is en welk meubilair ik kies.

Administratief monster
Die vrijheid heeft wel een prijs. Ik moet enkele administratieve handelingen verrichten. Bijvoorbeeld mezelf aanmelden bij een organisatie met de naam 'Vektis', voor een hulpverleners- en praktijkcode. Met deze codes moet ik me daarna aanmelden bij eenandere organisatie 'Vecozo', om eendigitaal certificaat te downloaden. Dat lukt, maar vervolgens krijg ik mijn aanmelding niet meer 'aan de praat', hoewel dat nodig is om rekeningen naar de verzekeringen te sturen.
Daarvoor was ik genoodzaakt om contracten met zeven verschillende ziektekostenverzekeringen af te sluiten, die allemaal hun eigen kleine lettertjes hebben over wat ik wel en niet mag. Alleen wanneer ik de goede software op mijn computer zet, pas dan kan ik iedere minuut die ik aan mijn cliënt besteed verantwoorden en declareren.

Controlespook
Om dit mooie hulpverleners-handwerk te mogen doen moet ik natuurlijk ook nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Daarvoor zijn registratiestystemen ontwikkeld. Dus voor mijn herregistrateie als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, en psychotherapeut moet ik jaarlijks een aantal cursussen, congressen en intervisies administreren in mijn digitale persoonlijke dossier of digitale agenda.
Aan al die registraties zijn weer kwaliteitscriteria verbonden die door visitatie kunnen worden gecontroleerd.
Omdat men natuurlijk niet zeker is of het allemaal wel goed gaat in mijn praktijk wordt er nu een systeem ontwikkeld om de voortgang van mijn ouderbegeleiding te monitoren en ontwikkelt men (dwingende) richtlijnen voor de behandeling.
Prachtig. Ik kan gewoon alles doen op de manier die ik wil.
Als ik daar nog aan toe kom.

Bert Krapels