Ouderschapskennis
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!


[ advertenties ]

Snel bij zijn: subsidies voor bestrijden laaggeletterdheid

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er is nu een nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt tot 2024.
Snel bij zijn: subsidies voor bestrijden laaggeletterdheid


Subsidies zijn er voor werkgevers, ouders en voor experimenten, die bijvoorbeeld activiteiten organiseren die een educatief thuismilieu bevorderen of educatief partnerschap tussen school en ouders versterken. Aanvragen voor een subsidie kunnen tot en met 28 februari 2021 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-I).