Voor ouderbegeleiders & opvoedondersteuners

Sjongejonge, wat een karwei was dat!

....maar nu is het handboek dan toch echt compleet en klaar na 24 jaar !!!! Dat schreef Alice van der Pas in haar mail begin juli 2017. Haar levenswerk, de tiendelige serie Handboek Methodische Ouderbegeleiding, was na een aantal revisies en herzieningen afgewerkt.

Niet dat Alice daardoor stil bleef zitten. De onvermoeibare pionier en motor achter theorie en praktijk van ouderbegeleiding werkte alweer aan een nieuwe bundel HOEZO - IK EEN GOEDE OUDER? - in de inmiddels gestarte serie Hoezo?

In het begin van de jaren '90 diende Alice van der Pas zich - met Pieter Remmerswaal - aan bij mij om het plan te bespreken voor een nieuw tijdschrift over Ouderbegeleiding. Het vakblad koos nu eens niet voor opvoeding gericht op het kind, maar nam nadrukkelijk de ouderpositie als centraal thema.

Ik 'kende' Alice nog vanuit haar beroemde boek in de jaren zeventig over Gezinsfenomenen en ik was vereerd dat uitgerekend zij met haar nieuwe idee bij mij kwam. Dus ze had weinig overredingskracht nodig om het nieuwe vakblad te starten. Alice werd uiteraard de hoofdredacteur en zette met strakke hand een redactie op en verzorgde de edities punctueel en altijd to the point. Ze starttte naast de reguliere uitgave ook een I-editie, waarin ze belangrijke buitenlandse literatuur voor het Nederlandse taalgebied bracht. Vanaf 2010 trok ze zich als hoofdredacteur terug om het stokje over te geven aan Pieter, die na een aantal jaren de scepter respectievelijk overdroeg aan Ineke Huijbregtsen en Janneke van Bockel. Het tijdschrift gaat volgend jaar de 21e jaargang in.

Alice heeft een enorme invloed gehad in de wijze waarop vele therapeuten en hulpverleners de psychologie van ouderschap hanteren. Met haar talloze voordrachten en artikelen, haar supervisie, de 10-delige boekenserie Handboek Methodische Ouderbegeleiding en de 4-delige Hoezo? serie. 

Een rijk en betekenisvol leven dat we zeker zullen gaan missen.

 

Paul Roosenstein
Uitgever