Ouderschapskennis
 Ouderschapskennis
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!


[ advertenties ]

Redactieleden vanaf 2016:

 

Janneke van Bockel

Via de kronkelige weg van documentair televisieproducent, internetpionier en kunstenaarscoach vond Janneke van Bockel haar bestemming als ouderschapsdeskundige. Tijdens haar bijscholing tot ouderschapscoach is zij gaan schrijven over ouderschapsprocessen om zo de theorie toegankelijk te maken voor een groter publiek. Met haar boek IJskastmoeder (2009) brak ze een lans voor ouders van kinderen met autisme en in Uitvindboek voor ouders (2014) maakt ze korte metten met roze opvoedwolken. Ze coacht, schrijft, denkt en spreekt over het ouderperspectief vanuit haar bedrijf MetaMama. Ze is initiatiefnemer van OuderWijz met de landelijke Verwendag, besloten facebookgroepen en studiedagen voor ouders van een kind met autisme en directeur van Stichting Ovaal die in heel Nederland Autismecafés voor en door ouders ondersteunt. In haar nieuwe boek Uitlegmoeder (Lannoo, maart 2016) geeft ze een openhartige inkijk in haar gezin en beschrijft ze hoe zij als ouder een meer dan gemiddeld kwetsbare tiener begeleidt, wiens ontwikkeling niet altijd aansluit bij het tempo dat de buitenwereld verwacht.

 

Goos Cardol

Goos Cardol is jurist met als kennisgebieden: kinderrechten, jeugdhulp en jeugdbescherming, internationale jeugdzorg. Hij werkte tot 1 december 2015 als juridisch adviseur bij de Landelijke Staforganisatie van de Raad voor de Kinderbescherming. Hij is werkzaam als programmaleider jeugd en als onderzoeker/senior docent bij de Zuyd Hogeschool in Sittard, waar hij onderzoek doet naar de transformatie jeugdhulp, met name naar de rol van gemeenten en organisaties voordat ouders en kinderen te maken hebben met jeugdhulporganisaties. Daarnaast geeft hij vanuit zijn eigen bureau 'Cardol Juridische Training & Consult’, trainingen aan advocaten, gemeenteambtenaren, uitvoerend werkers en jeugdartsen over jeugdrecht, jeugdhulp en kinderrechten. Goos publiceert op genoemde terreinen en is de auteur/redacteur van verschillende boeken over genoemde onderwerpen. Hij is tevens voorzitter van de werkgroep Jeugdrecht van het Nederlands Juristen Comité Mensenrechten, is lid van de Raad van Toezicht van Trivium Lindenhof en medewerker/redactielid van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht.

 

Greet Meesters

Greet Meesters is opgeleid als ontwikkelingspsycholoog, gz-psycholoog en orthopedagogisch muziekbegeleider. In de eerste jaren van haar loopbaan heeft zij aan verschillende onderzoeksprojecten gewerkt bij de Averroès Stichting, Universiteit van Leiden en de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). Als trainer, coach en gespreksleider werkt zij voor professionals in de kinderopvang, jeugdzorg of het onderwijs. Greet legde haar eigen ervaringen en die van anderen vast op schrift, in beeld en op cd in onder andere het boek Kind en Echtscheiding (Pearson 2002), het STOP-RAP project voor de Halt bureaus en de cd Rood en wit, liedjes met pit (2010). Daarnaast werkt zij samen met ouders, kinderen en professionals om gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Greet heeft een voorliefde voor het bijeen brengen van uiteenlopende groepen. Met Meet&Greet initieerde zij een inspirerende ontmoetingsplaats voor buurtbewoners uit Groenoord-Zuid (Leiden) en omliggende buurten.

 

Lianne Bonants

Lianne Bonants was aanvankelijk werkzaam in de Jeugdhulpverlening: eerst als groepsleidster op een medisch kleuterdagverblijf en later als gedragswetenschapper op residentiële en ambulante gezinsafdelingen. Nu geeft zij aan de Hogeschool Leiden les bij de opleidingen SPH en MWD. Binnen de minor OOP (ouderschap, opvoeding, preventie) geeft zij de cursus Ouderschap & Ouderbegeleiding en ontwikkelt ze nieuwe cursussen zoals ‘Ouderschap: hechting en binding’. Daarnaast heeft ze samen met collega’s workshopdagen ontwikkeld om studenten te laten kennismaken met ouders en ouderbegeleiders uit het werkveld.

 

Luc van den Berge

Luc van den Berge is maatschappelijk werker en master in de wijsbegeerte. Hij werkt als systeemtheoretisch psychotherapeut en ouderbegeleider in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Gent. Daarnaast verzorgt hij als geassocieerde trainer opleidingen voor de Interactie-Academie te Antwerpen. Luc is als onderzoeker verbonden aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Zijn wijsgerig-pedagogisch onderzoek betreft de vraag hoe we in onze laat-moderne Westerse samenlevingen ouderschap en het ondersteunen van ouderschap opvatten.

 

 

Maartje van Amsterdam

Maartje van Amsterdam studeerde SPH en werkte daarna een tijd in de Jeugdzorg. Ze was onder andere pedagogisch medewerker op een naschoolse dagbehandeling en gezinsbegeleider. Daarnaast gaf zij trainingen aan ouders en kinderen. Zij volgde in 2006 een Post-HBO opleiding voor trainer en teamcoach en maakte daarna de overstap naar JSO. Als trainer/ontwikkelaar bij Expertisecentrum JSO gaf zij trainingen op het gebied van Jeugd, Samenleving en Opvoeding voor uiteenlopende beroepsgroepen zoals: de JGZ, het onderwijs, kinderdagverblijven en Jeugdzorginstellingen. Sinds 2009 werkt zij op de Hogeschool Leiden. Daar ontwikkelde zij in samenwerking met andere collega’s de minor OOP (ouders, opvoeding en preventie). Maartje geeft in de minor trainingen aan studenten van HBO-V, Pabo, Pedagogiek, toegepaste psychologie, MWD en SPH. De trainingen zijn erop gericht om aankomend professionals oudervriendelijk te leren denken. Tot slot schrijft Maartje blogs voor (aankomend) professionals over de omgang met ouders.

 

Marjon Donkers

Marjon Donkers is filosoof en zelfstandig adviseur kinderrechten en jeugdbeleid. Zij startte haar loopbaan in 1995 bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling in Amsterdam en werkte daarna als rijksambtenaar (jeugdbeleid bij het Ministerie van VWS), als consultant onderwijs & jeugdbeleid in het bedrijfsleven (Ernst & Young), waarna zij de overstap maakte naar de goede doelensector en o.a. deelnam aan het Nederlandse Kinderrechtencollectief. Sinds 2010 heeft zij haar eigen bureau en werkt in opdracht van overheden, NGO’s en andere organisaties gericht op het verbeteren van de leefsituatie en ontwikkelingsperspectieven van kinderen in achterstandssituaties in Nederland. Zij houdt zich vooral bezig met beleid, uitvoering en belangenbehartiging rond de preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij is docent en tevens redacteur van Augeo Magazine (voorheen: Tijdschrift Kindermishandeling). Daarnaast biedt zij individuele coaching bij keuzes in loopbaan en levensloop. Marjon denkt en schrijft over ouderschap. Deels vanuit haar eigen ervaringen als moeder van twee kinderen.

 

Sabine Vermeire

Sabine Vermeire was jaren werkzaam in de jeugdzorg als ouder- en kindbegeleider en als teamcoördinator. Momenteel is zij staflid aan de Interactie-Academie vzw. Ze behartigt de counselingopleiding ouderbegeleiding en ontwikkelingsbegeleiding en diverse bijscholingscursussen in het domein van gezinnen. Als systeemtheoretisch en narratief therapeut werkt ze met kinderen, jongeren en ouders. Haar expertiseterreinen zijn gezinnen in moeilijke en zorgwekkende omstandigheden (hechtingsmoeilijkheden, geweld, misbruik of psychiatrische problematiek) en het werken met creatieve methodieken als het praten stokt. Zij publiceerde over deze diverse thema’s en terreinen. Daarnaast is ze supervisor van ouderbegeleiders en systeemtherapeuten.

 

Annet Reusink

Annet Reusink begint haar journalistieke loopbaan in 1990 als televisieredacteur, maar maakt al snel de overstap naar de geschreven media. Lange tijd is ze bladenmaker in hart in nieren en nog steeds werkt ze op freelance basis met veel plezier voor een aantal tijdschriften. Daarnaast heeft ze zich de afgelopen jaren bekwaamd in het schrijven voor online media. Voor diverse opdrachtgevers, met name in zorg en welzijn, maakt ze voor online en offline publicatie nieuwsbrieven, interviews, verhalen en informatieve teksten. Annet houdt ervan om zelf te schrijven, maar redigeert net zo lief kopij van anderen. In alle gevallen stelt zij zichzelf ten doel heldere, toegankelijke teksten te produceren. Annet is aangesloten bij het zzp-netwerk Het Woordenwarenhuis.

 

Ereleden

Alice van der Pas PhD, MSW (1933-2017)

Alice werkte van 1959 tot 1992 als ouderbegeleider in de jeugd-AGGZ- met een onderbreking van 3 jaar in de Verenigde Staten. Zij publiceerde in 1969 haar eerste artikelen over gezinsbehandeling, zal in de redactie van het eerste Nederlands Handboek Gezinstherapie en van het nieuwe tijdschrift Systeemtherapie. Zij ging zich meer en meer verbazen over het gebrek aan kennis over ouderschap en de afnemende expertise ten aanzien van ouderbegeleiding. Zij besloot een tiendelig handboek samen te stellen. In 1994 verscheen het eerste deel daarvan, in 2009 het laatste. Inmiddels had zij in 1998 het tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding opgericht waar zij de eerste hoofdredacteur van werd. Alice van der Pas is Lid van Verdienste van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. In 2004 werd zij omwille van haar werk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  In 2010 trad zij terug uit de redactie.


 

Pieter Remmerswaal (Linkedin)
Pieter is opgeleid als maatschappelijk werker, en daarna als gezinsbehandelaar en opleider/supervisor en werkte o.a. tot 2008 als ouderbegeleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij is nu coördinator van het team Deskundigheidsbevordering en stage van Stichting De Jutters, centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden in Den Haag. Pieter was mede-oprichter en langdurig redactiesecretaris van dit tijdschrift.

 

Mevr. Joop Hellendoorn
Emiritus hoofddocent Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Leiden.