Ouderschapskennis
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!


[ advertenties ]

 

Ereleden

Alice van der Pas PhD, MSW (1933-2017)

Alice werkte van 1959 tot 1992 als ouderbegeleider in de jeugd-AGGZ- met een onderbreking van 3 jaar in de Verenigde Staten. Zij publiceerde in 1969 haar eerste artikelen over gezinsbehandeling, zal in de redactie van het eerste Nederlands Handboek Gezinstherapie en van het nieuwe tijdschrift Systeemtherapie. Zij ging zich meer en meer verbazen over het gebrek aan kennis over ouderschap en de afnemende expertise ten aanzien van ouderbegeleiding. Zij besloot een tiendelig handboek samen te stellen. In 1994 verscheen het eerste deel daarvan, in 2009 het laatste. Inmiddels had zij in 1998 het tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding opgericht waar zij de eerste hoofdredacteur van werd. Alice van der Pas is Lid van Verdienste van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. In 2004 werd zij omwille van haar werk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  In 2010 trad zij terug uit de redactie.


 

Pieter Remmerswaal (Linkedin)
Pieter is opgeleid als maatschappelijk werker, en daarna als gezinsbehandelaar en opleider/supervisor en werkte o.a. tot 2008 als ouderbegeleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij is nu coördinator van het team Deskundigheidsbevordering en stage van Stichting De Jutters, centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden in Den Haag. Pieter was mede-oprichter en langdurig redactiesecretaris van dit tijdschrift.

 

Mevr. Joop Hellendoorn
Emiritus hoofddocent Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Leiden.