Voor ouderbegeleiders & opvoedondersteuners

Recensie | Snap jij die ouders?

Een goede relatie tussen ouders en de pedagogisch medewerker is een belangrijke pedagogische bouwsteen voor de kinderopvang. Maar hoe werk je professioneel samen met ouders? Over de pedagogiek in de kinderopvang is veel literatuur beschikbaar. Maar over de professionele omgang met ouders een stuk minder. Daarom leek het mij interessant om te kijken naar wat er binnen de jeugdzorg recent gepubliceerd is over dit onderwerp. Daarbij stuitte ik op de herdruk van het boek ‘Snap jij die ouders?’
Recensie | Snap jij die ouders?


Een recensie van Clarine de Leve, pedagoge en directeur van E-school. Verschenen in BBMP, 1 2020.
Van het boek Snap jij die ouders? Basisboek professioneel werken met ouders (geschreven door Pieter Remmerswaal & Ad de Gouw)  is inmiddels een derde druk verschenen. 

Vooral praktijkboek

Dit is vooral een praktijkboek. In dit boek wordt niet zozeer de kennis van, of literatuur over, ouderschap besproken. De auteurs geven handvatten voor een concrete aanpak en professionele houding naar ouders. Zij illustreren de handvatten met praktijkvoorbeelden uit de jeugdgezondheidszorg. Het praktijkboek bestaat uit vijf delen, waarin de volgende onderwerpen worden besproken:

Deel 1 gaat over ouderschap
 
• de tijdloze en kwetsbare relatie van een ouder met zijn kind
• het opvoeden door ouders en professionals
• de interne dialoog als krachtbron van ouders
• omstandigheden van het ouderschap
 
Deel 2 behandelt oudergerichtheid als basishouding
 
• het je verplaatsen in de positie van de ouder
• de invloed van ervaringen, emoties en visies
• ouders en de kritische zelfreflectie van de professional
 
Deel 3 zet professionele ondersteuningcentraal
 
• ondersteuning van de ouderlijke ‘binnenwereld’
• ouderondersteuning gericht op de omstandigheden van de ouder
 
Deel 4 over oudergericht werken in de diverse sectoren
 
• ouders en hulpverleners bij een ‘normale’ kinderontwikkeling
• ouders en hulpverleners bij een stagnerende kinderontwikkeling
• specifieke sectoren waarin met ouders wordt samengewerkt
 
Deel 5 doet suggesties voor oefening en verwerking

Per hoofdstuk zijn er observatievragen, discussievragen, nader-onderzoekvragen, verwijzing naar relevant YouTube-filmmateriaal en oefeningen om alleen (of samen met collega’s) mee aan de slag te gaan. De ondertitel ‘Basisboek professioneel werken met ouders’ verwijst zowel naar de inhoud als naar de lezersgroep van dit boek. ‘Als lezersgroep zien we diegenen die professioneel worden opgeleid of bijgeschoold en die als professionals in veel sectoren van hulp en dienstverlening met ouders moeten samenwerken rondom een kind. Met dit boek willen we aan vele professionals een handreiking bieden’, aldus het voorwoord.

Bruikbaarheid
Het boek is zeer bruikbaar voor leidinggevenden, pedagogisch beleidsmedewerkers, trainers of docenten om een bijeenkomst (of meerdere verdiepende bijeenkomsten) over de relatie met ouders in de kinderopvang voor te bereiden. Ook voor verdieping in het coachen van medewerkers en teams geeft dit boek handvatten.

Lees hier de volledige recensie van Snap jij die ouders? Basisboek professioneel werken met ouders

Bestel hier het boek. 

Mogelijk ook interessant |
De vernieuwde KIDDO. De spelende pedagoog....ben jij!

KIDDO, dat eveneens wordt uitgegeven door Uitgeverij SWP en zeer geschikt is voor pedagogisch medewerkers, beleeft zijn 21e jaargang dit jaar. En om die nieuwe volwassenheid extra te onderstrepen verschijnt KIDDO vanaf september als een dikke thema-editie met veel meer inhoud en ondersteuning op een speciaal onderwerp.

Het thema van de eerste KIDDO nieuwe stijl is spel. Denk hierbij aan onderwerpen als buitenspel, samenspel, spelen met taal, zelfsturing in vrij spel, avontuurlijk spel, speelaanbod laten aansluiten bij de behoeftes en interesses, vakliteratuur over spel, pedagogische spelactiviteiten, sociaal spel, flexibele speelhoeken, wat zegt de wetenschap, groen spel. En hoe begeleid je dat?

Lees meer en bestel bij Uitgeverij SWP (bestel je meer dan 10 exemplaren, dan bestel je met staffelkorting! ). Op de website van Uitgeverij SWP staan ook meer uitgaven voor wie werkt in de kinderopvang

Of bekijk eens deze folder. Hierin een selectie voor 'kinderen'.