Voor ouderbegeleiders & opvoedondersteuners

NIEUW | Peperkoekpoep

Lees je mee over de avonturen van Pim, Mo, Kaatje en Stijn?

Peperkoekpoep is het eerste boek uit een serie van drie. Het boek bevat korte verhalen, opgebouwd uit woorden met één specifieke klank. Deze verhalen bieden de mogelijkheid het klankbewustzijn te stimuleren. Dit is een belangrijke vaardigheid voor het leren praten op jonge leeftijd en het leren lezen en schrijven op latere leeftijd.


NIEUW | Peperkoekpoep


Voor logopedisten, pm'ers, leerkrachten en ouders

Peperkoekpoep is bedoeld voor kinderen van 3 tot 7 jaar. En natuurlijk voor alle kinderen (en hun voorlezers) die van vrolijke prentenboeken houden. Professionals, zoals logopedisten, pm'ers en leerkrachten in het basisonderwijs kunnen Peperkoekpoep ook gebruiken in de dagelijkse praktijk. 

Meteen bestellen bij Uitgeverij SWP. Klik hier! 

Bekijk hier het inkijkexemplaar 


Over de auteurs
Schrijfster Margoke Nijssen studeerde logopedie en taal- en spraakpathologie en heeft zich gespecialiseerd in taalontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen. In haar werk als klinisch linguïst is zij onder andere betrokken bij de zorg voor peuters met een fonologische stoornis, waarbij het stimuleren van klankbewustzijn een belangrijk onderdeel van de behandeling vormt.

Illustrator Iris Revers studeerde af als orthopedagoog en is werkzaam als pedagogisch begeleider op twee behandelgroepen voor peuters met een fonologische stoornis. Daarnaast maakt ze eigen werk en illustraties onder de naam PIETenKEES.

Meteen bestellen bij Uitgeverij SWP. Klik hier! 

Bekijk hier het inkijkexemplaar