Voor ouderbegeleiders & opvoedondersteuners

Middelbare scholieren geven aan vooral zichzelf prestatiedruk op te leggen, niet hun ouders of leraren

Meer dan de helft van de leerlingen (54%) legt vooral zichzelf prestatiedruk op, in plaats van ouders of leraren. Dit blijkt uit het onderzoek De Staat van de Leerling*, uitgevoerd onder ruim 3.000 middelbare scholieren in Nederland. Deze prestatiedruk voelt 44% van de leerlingen onder andere omdat zij moeite hebben met het afkrijgen van huiswerk. Het onderzoeksrapport is in het leven geroepen door online leerplatform WRTS als aanvulling op het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs, genaamd ‘De Staat van het Onderwijs’. Het doel van dit rapport is om inzicht te krijgen in de ervaringen en opvattingen van middelbare scholieren op verschillende onderwijsniveaus en thema’s, zoals prestatiedruk, concentratieproblemen en telefoongebruik.
Middelbare scholieren geven aan vooral zichzelf prestatiedruk op te leggen, niet hun ouders of leraren


Prestatiedruk is een terugkerend onderwerp met betrekking tot het welzijn van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Bijna de helft van de middelbare scholieren ervaart prestatiedruk. Zo geeft 54% aan veel prestatiedruk vanuit zichzelf te ervaren, terwijl slechts 26% prestatiedruk vanuit hun ouder(s)/verzorger(s) en 32% dit vanuit hun leraren ervaart. Slechts 19% van de ondervraagden geeft aan dat hun klasgenoten de bron van prestatiedruk zijn. Deze druk neemt toe tijdens toetsweken (68%), wanneer hun cijfers slecht zijn (61%), de leerlingen moeite hebben met de stof (32%) of door de hoeveelheid huiswerk (51%).

Het onderzoek toont een duidelijk verband tussen prestatiedruk en concentratieproblemen: bij een hogere mate van prestatiedruk nemen de concentratieproblemen toe. Van de ondervraagde leerlingen ervaart ongeveer driekwart soms tot vaak concentratieproblemen tijdens de les (74%), thuis tijdens het leren (75%) of thuis tijdens het maken van huiswerk (72%).

Middelbare scholier in het onderzoek De Staat van de Leerling: “Als ik druk voel, leer ik juist minder goed en haal ik lagere cijfers.”

Concentratieproblemen en telefoongebruik

Uit het onderzoek blijkt dat het telefoongebruik van middelbare scholieren tijdens de les aanzienlijk is. Bijna twee derde van de leerlingen gebruikt de telefoon soms tot vaak om informatie op te zoeken voor een opdracht (61%), of om het rooster te bekijken (62%). Ook geven de leerlingen aan dat ze hun telefoon er tijdens de les niet alleen bijpakken voor schooldoeleinden - bijna de helft (48%) gebruikt deze tijdens de les om social media te checken. Meer dan de helft (53%) gebruikt het mobieltje om te appen onder lestijd. 

Het onderzoek laat zien dat leerlingen die tijdens de les meer hun telefoon gebruiken in grotere mate concentratieproblemen ervaren. Toch geeft 80% van de ondervraagden aan tegen een telefoonverbod op school te zijn. 

De Staat van de Leerling

Jaarlijks brengt de Onderwijsinspectie het rapport De Staat van het Onderwijs naar buiten waarin cijfers, ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssector worden getoond. In aanvulling op dit rapport, presenteert leerplatform WRTS op eigen initiatief De Staat van de Leerling, een rapport waarin de stem van de leerling centraal staat. Het doel van dit rapport is om inzicht te krijgen in de ervaringen en opvattingen van leerlingen uit het voorgezet onderwijs op verschillende onderwijsniveaus. 

“Vanuit WRTS hebben we dagelijks contact met tienduizenden leerlingen." "Daarom zien we mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze belangrijke groep en hun stem te laten horen.” aldus Tijntje Louwers, Head of WRTS. WRTS is het grootste digitale leerplatform in Nederland dat door 60% van de middelbare scholieren wordt gebruikt. Het leerplatform biedt de hulp die leerlingen nodig hebben om hun vakken te leren, maar helpt ook bij de basisvaardigheden als concentratie en het leren eigen maken.