Voor ouderbegeleiders & opvoedondersteuners

Alice van der Pas (1934-2017)

Tot onze grote schrik is de inspirerende en scherpzinnige dr. Alice van der Pas plotseling op 30 juli jl. overleden. Met haar promotie A serious case of neglect: the parental experience of child rearing zette zij in 2003 aandacht voor het ouderperspectief op de kaart in Nederland. Ook na haar pensionering en de voltooiing van haar tiendelige Handboek methodische ouderbegeleiding (1993-2017) bleef zij met onvermoeibare brille en werklust aandacht vragen voor de psychologie van ouderschap.
Alice van der Pas (1934-2017)

De redactie van het door haar opgerichte vaktijdschrift Ouderschapskennis zal de (on)gevraagde adviezen en kritische vragen die hen scherp hield missen.

Wie schrijft die blijft, zeggen ze. Alice heeft ons denkstof voor járen nagelaten. Zo blijft ze ons in gedachten nog lang nabij. We wensen familie en vrienden veel sterkte en kracht om het gemis te verdragen.

 

Janneke van Bockel
Vm. Hoofdredacteur tijdschrift Ouderschapskennis